Dnes je 15.06.2024 21:06:18, Svátek má Vít, zítra Zbyněk
 
 

Místní knihovna Čmelíny

Autor: Václav Fiala, zveřejněno: 16. 03. 2011 09:52 hod., aktualizováno: 21. 03. 2011 14:26 hod.

Místní knihovna ve Čmelínech funguje pod vedením knihovnice Ivany Sýkorové. Knihovna je otevřena každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod. a je umístěna v budově bývalé školy spolu s obecním úřadem v obci Čmelíny.

Dnes knihovna obsahuje 620 knih.

V knihovně najdete knihy naučné pro dospělé a mládež (celkem 85 ks), krásnou literaturu pro dospělé a krásnou literaturu pro mládež (celkem 535 ks). Velice oblíbené jsou knihy z výměnného souboru. Knihy vypůjčujeme z Městské knihovny v Nepomuku.

Nyní knihovna registruje na 15 čtenářů. Největší zájem je o vypůjčené knihy pro dospělé, hlavně romány, proto dospělí čtenáři taktéž uvítají častou obměnu knih a v novém výměnném souboru nacházejí  detektivky, romány a knihy s válečnou tématikou.

Přijďte si k nám vypůjčit knihy. Zváni jsou všichni stávající čtenáři i ti, kteří by se u nás chtěli zaregistrovat a doposud neměli možnost. Všechny vás rádi uvidíme!

Knihovní řád

  1. Místní knihovna Čmelíny (dále jen knihovna) je knihovnou veřejnou, která poskytuje svým čtenářům služby prezenční i absenční, meziknihovní a informační, tzn., že půjčuje literaturu domů i k nahlédnutí v knihovně, z vlastních zdrojů i z jiných knihoven, poskytuje informace o literatuře, případně z různých vědních oborů.
  2. Občan se stává čtenářem po předložení občanského průkazu, děti po písemném souhlasu rodičů, zaevidování knihovníkem a seznámení s knihovním řádem.
  3. Čtenář je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny pohledávky v případě, že se z obce odstěhuje. Stejně tak je povinen nahlásit nakažlivé onemocnění své či v jeho bytě a zabezpečit dezinfekci půjčených knih a časopisů.
  4. Výpůjční lhůta je 1 měsíc, prodloužena může být nejvýše 2×. V případě potřeby si čtenář dohodne výpůjční lhůtu s knihovníkem. Pokud výpůjční lhůtu nedodrží, bude ústně nebo písemně upomenut.
  5. V případě, že má čtenář zájem o knihu, která není ve fondu knihovny, dle možností mu ji knihovník z profesionální knihovny podle jejího knihovního řádu.
  6. Jestli čtenář způsobí u knihy poškození menšího rozsahu, uvede je do původního stavu. Je-li rozsah poškození větší nebo jedná-li se o ztrátu, nahradí čtenář knihu nebo časopis stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny a zaplatí pokutu, nebo knihu zaplatí včetně pokuty. Případné škody na ostatním majetku hradí dle platných právní předpisů.
  7. Půjčovní doba je vyvěšena na viditelném místě ( okno, dveře ).
  8. Návrhy a připomínky ke službám je možné podávat knihovníkovi či na obecní úřad.
  9. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem: 14. 3. 2011

OÚ – razítko, podpis
knihovník – razítko podpis

 
 

Kontakt

Obecní úřad Čmelíny
Čmelíny 32
335 01, Nepomuk 1

IČO: 446 26 754

Mob.: 724 160 790 – starosta
Mob.: 724 160 791 – místostarosta
E-mail: obec@cmeliny-viska.cz

Úřední doba:
Pondělí 18.00 - 19.00 hod.

 

Naše obec na mapě